Zeehavengebied Dordrecht

Masterplan Zeehavengebied Dordrecht

De haven van Dordrecht heeft een directe waterverbinding met de Noordzee. De belangrijkste verbinding is via de Maasmond (Hoek van Holland), de Nieuwe Waterweg en de Oude Maas.

schets Zeehaven Dordrecht

schets van een toekomstig scenario. (klik op de impressie voor een vergroting)

ANDRE GOUT

STEDENBOUW

Projectinfo

Een project in dienst van het Rotterdams Havenbedrijf, afdeling Port Development


Rol van André

Als lid van de projectgroep heeft André met zijn stedenbouwkundige kennis en de vaardigheid om de nieuwe plannen op een heldere manier te presenteren een belangrijke bijdrage geleverd bij het opzetten van het Masterplan.Het Dordtse havengebied wordt gekenmerkt door de hoeveelheid niet havengerelateerde bedrijvigheid. In de opgestelde visie van het Havenbedrijf is dit een onwenselijke situatie. Samen met diverse partijen wordt nu gewerkt aan het opstellen van een Masterplan om in de toekomst meer havengerelateerde activiteiten te kunnen laten plaats vinden in het Zeehavengebied Dordrecht.