Dotterhofpleinen
Ontwerp
Luchtfoto bestaande situatie en ligging in de wijk
Situatie in juni 2012
Eerste ontwerpschets (juni 2012)

Dotterhofpleinen Heerenveen

In mei 2012 hebben kinderen van de buurt een handtekeningenactie gehouden met als doel om een betere speelomgeving te krijgen. In de daarop volgende bewonersavond werd de onvrede geuit over de algehele staat van de openbare ruimte, de weinig inspirerende speelomgeving, het geringe aantal parkeerplaatsen, de ‘betonnen-uitstraling’ van het plein door het ontbreken van bomen/groen.

In het najaar van 2012 heeft een afvaardiging van de buurt de eerste plannen gepresenteerd bij de Gemeente Heerenveen. Om tot een goed plan te komen was er echter meer nodig dan de medewerking van de gemeente Heerenveen. De gemeente Heerenveen was namelijk niet volledig eigenaar van de gronden. 

Dankzij het doorzettingsvermogen van de buurtbewoners en het inzien door de eigenaren van de noodzaak om de leefbaarheid te vergroten, is de gemeente Heerenveen per 1 januari 2013 volledig eigenaar van alle gronden.

Ontwerpuitgangspunten

De grootste wens van de buurtbeoners was een groener straatbeeld en nieuwe veilige speeltoestellen. Het plein werd gekenmerkt door het stenige karakter. Er was bijna geen openbaar groen aanwezig en de wanden van de pleinen worden gevormd door royale stenen bergingen die in de (voor)tuinen van de woningen staan. In de nieuwe situatie is de hoeveelheid verharding door een efficiëntere inrichting teruggebracht tot een minimum en zijn er bovendien 7 extra parkeerplaatsen gereasliseerd.

De nieuwe speeltoestellen zijn uitgevoerd in Robinia hout en hebben daardoor een natuurlijke uitstraling die het groene karakter van de buurt moet versterken.

ANDRE GOUT

STEDENBOUW

Projectinfo

Als inwoner van de Dotterhof is André direct betrokken bij de ontwikkelingen van de plannen. Als stedenbouwkundige draagt hij zijn steentje bij en is hij hoofdverantwoordelijke voor de totstandkoming van het ontwerp en de bijbehorende visualisaties.

Sinds 1 januari 2013 is er een buurtvereniging opgericht: 'Buurtvereniging Dotterhof Valeriaan'. André is één van de oprichters van de vereniging en heeft plaats genomen in het bestuur.

In september 2015 worden de pleinen officieel geopend.