Hart van Heerenveen

Hart van Heerenveen

Het ‘Hart van Heerenveen’ (2008) is het project waar André mee afstudeerde aan de TU Delft. Het project richt zich op een herstructurering van het Heerenveense centrum waarbij het inpassen van een lightrail verbinding de drager is voor nieuwe ontwikkelingen waarmee het centrum van Heerenveen weer het kloppende hart van de regio wordt.


Structuurschets van ruimtelijke ingrepen
Het huidig spoorwegennetwerk in Noord Nederland
Het door André beoogde nieuwe spoorwegennetwerk
Stedenbouwkundig ontwerp voor het centrum van Heerenveen
Impressie van het nieuwe stationsgebied
De Heerenveense Courant besteedde ruim aandacht aan het project

Download hier het afstudeerrapport

Het volledige afstudeerrapport van André is te raadplegen via onderstaande link.


klik hier voor om het afstudeerrapport te raadplegen


Media

Het afstudeerproject Hart van Heerenveen wekte de nodige reacties op. Na publicaties in de schrijvende media werd André uitgenodigd door het college van B&W om het project te presenteren op het gemeentehuis.

ANDRE GOUT

STEDENBOUW

Projectinfo

Afstudeerproject Technische Universiteit Delft (2008)


Mentoren

ir. J.A. Westrik

dr. ir. S.C. van der Spek

dr. A. van Nes


Dit afstudeerproject was een individuele opgave. Het verplichte theoretisch kader, over de positie van het openbaar vervoer in Noord Nederland, is geschreven met een medestudent die eveneens een locatie had in Noord Nederland waarbij het openbaar vervoer een belangrijke rol speelde.

Nominatie

Het afstudeerproject behoorde tot de beste van het leerjaar 2008 en werd zodoende namens de TU genomineerd en ingezonden voor de Archiprix 2008.


Het eindproduct van dit afstudeerproject is een masterplan voor het Heerenveense centrum. De doelstelling is om het Heerenveense centrum weer een krachtige regionale rol te laten spelen. De belangrijkste drager van het plan is het inpassen van een nieuwe regionale OV verbinding waar aan alle belangrijke functies worden gekoppeld.


Aanleiding

In Heerenveen lagen een aantal zeer interessante ruimtelijke vraagstukken op de plank. Lange tijd werd er gediscussieerd over de invulling van de Zuiderzeelijn ( de treinverbinding tussen de Randstad en Groningen waarbij Heerenveen een halteplaats zou worden), een nieuw Thialf, Heerenveen als mogelijke speelstad tijdens met WK voetbal in 2018 en het imago probleem waarmee het Heerenveense centrum op dat moment kampte. Kleinere centra in de omgeving trokken meer bezoekers uit de regio dan Heerenveen terwijl Heerenveen het regionale centrum behoorde te zijn.

Al deze ruimtelijk vraagstukken zijn bij elkaar gebracht en hebben geresulteerd in een Masterplan voor het centrum.


Analyse

Om tot een gedegen ontwerp te komen is er een analyse gemaakt van de bestaande regionale centra: Heerenveen, Sneek en Drachten. De analyse heeft zich gericht op de bestaande voorzieningen en op de bezoekersaantallen die de centra trokken.

Kenmerkend voor het centrum van Heerenveen was de geïsoleerde ligging van het station, de matige kwaliteit en kwantiteit van de horecavoorzieningen en het ontbreken van exclusieve winkels.


Daarnaast is een zeer uitgebreide analyse gemaakt van het openbaar vervoersnetwerk in Noord Nederland. De politiek was voornemens om een snelle treinverbinding aan te leggen tussen Amsterdam en Groningen. Deze nieuwe lijn zou in de toekomst aangesloten moeten worden op het hoogwaardige spoorwegennetwerk van Noord Duitsland/ Zuid Scandinavië.

Geconcludeerd werd dat met name de interne bereikbaarheid van Noord Nederland te wensen over laat. Dit gegeven is de basis van het nieuwe masterplan dat voor het Heerenveense centrum. Hier in is de beoogde haltering van Heerenveen op de lijn Amsterdam-Groningen losgelaten. Het Heerenveense centrum heeft baat bij een regionale verbinding met plaatsen als Drachten, Groningen en Sneek. De interne bereikbaarheid van Noord Nederland zal met deze ingreep sterk verbeterd worden en het Heerenveense centrum zal weer het kloppende hart in de regio worden.


Uitwerking

De nieuwe regionale verbinding is ingepast op de ‘Koornbeursweg’/ ‘Oude Veenscheiding’. Deze straat zal zich tot de nieuwe as van het centrum ontwikkelen met voorzieningen aan weerszijden en een sterke verbinding vormen tussen het bestaande winkelcentrum, het Sportstadgebied en het nieuwe stationsgebied. Heerenveen zal een nieuwe station krijgen op de plaats waar de Koornbeursweg de huidige spoorlijn naar Zwolle-Leeuwarden kruist. Het huidige station zal verdwijnen en op die plaats ‘K.R. Poststraat’/ ‘Trambaan’ aangesloten op de ‘Haskeruitgang’ waarmee de interne bereikbaarheid van Heerenveen verbeterd wordt.