Kleur van IJsselmuiden

Kleur van IJsselmuiden

Iedere plaats heeft zijn eigen identiteit en kleur. In ‘De Kleur van IJsselmuiden’ is de huidige kleur van IJsselmuiden in beeld weergegeven. Beelden van erven, gebouwen, kleuren en materialen die het unieke karakter van IJsselmuiden bepalen, dienen ter inspiratie voor ontwikkelaars en individuele bouwers om een nieuwe hedendaagse invulling te geven.

In het stedenbouwkundig plan wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen dorps wonen en landelijk wonen. Voor deze twee verschillende sfeergebieden zijn spelregels opgesteld. Deze spelregels zijn vertaald in diverse kavelpaspoorten.

Download het beeldregieplan

Op de website van de gemeente Kampen is het volledig beedlregieplan te downloaden.

ANDRE GOUT

STEDENBOUW

Projectinfo

Een project in opdracht van en in samenwerking met Sandra van Assen  Stedenbouw, te Hieslum.


Rol van André

André was tijdens dit project verantwoordelijk voor alle visualisaties van het project. Daarnaast is hij betrokken bij het opstellen van de spelregels van het Beeldregieplan. Samen met Siska Ruiter van Ruitervorm heeft André de opmaak van het eindproduct verzorgd.