Nieuw Oosterpark

Nieuw Oosterpark

In tegenstelling tot vele andere voormalige stadiongebieden, is er bij dit afstudeerproject in Groningen bewust voor gekozen om een aantal karakteristieke elementen van het stadioncomplex te behouden in de nieuwe plannen. Naast het laten staan van een lichtmast en de toegangspoort hebben we de staalconstructie van de grootste tribune geïntegreerd in een nieuwe luxe appartementencomplex.

Op de plaats van het oude speelveld zijn onder een opgetild plein een aantal sociale voorzieningen gesitueerd. De contouren van het speelveld blijven op deze manier behouden voor het Groningse Oosterpark.


De oriëntatie van het park is ten opzichte van de huidige situatie een kwartslag gedraaid. Hiermee wordt het nieuwe park een groene schakel tussen de aanwezige groene elementen elders in de wijk. Het park is aan de randen verdicht met een mix van eengezinswoningen en appartementen.

ANDRE GOUT

STEDENBOUW

Projectinfo

Afstudeerproject Noordelijke Hogeschool Leeuwarden


Studierichting

BCV (Bouwkunde Civiele techniek & Verkeerskunde)


Projectteam

Rutger de Lange, Derrie de Vries en

André Gout


Mentoren

ir. B. van der Brink,

A. Siemonsma


Rol van André

Dit afstudeerproject is in groepsverband tot stand gekomen. Met de medewerking van twee medestudenten zijn er in een half jaar tijd een zeer compleet afstudeerproject afgeleverd.

Gezamenlijk is er gewerkt aan de uitgebreide analyse van de Groningse volkswijk. Na een aantal gezamenlijke schetssessies is het ontwerp uitgewerkt en heeft André de visualisatie van het project voor zijn rekening genomen.

Impressie van het nieuwe stadspark
Plankaart
Bestemmingsplankaart