Westerdel Langedijk

Westerdel Langedijk

Westerdel is een uitbreidingswijk ten westen van Langedijk. Het onderliggende landschap heeft in het recente verleden diverse transformatie ondergaan. Lange tijd werd het landschap gekenmerkt door langwerpige eilandjes die enkel per boot bereikbaar waren. Op deze smalle eilandjes werd vooral (witte) kool geteeld. In het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw werd het gehele gebied door de opkomst van de automatisering in de landbouw opnieuw verkaveld. Deze ruilverkaveling leidde tot grotere percelen.

Stedenbouwkundige hoofdstructuur
Stedenbouwkundig plan
Luchtfoto van Westerdel in aanleg

Download hier het

stedenbouwkundig plan

Op de website van het project is het volledig stedenbouwkundig plan te downloaden.

ANDRE GOUT

STEDENBOUW

Projectinfo

Een project in dienstverband bij BGSV bureau voor Stedebouw, te Rotterdam. Meer informatie betreffende dit project is te vinden op de website van BGSV.


Rol van André

In samenwerking met een senior ontwerper heeft André een belangrijke bijdrage geleverd aan de hoofdstructuur van het plan. Daarnaast heeft André voor sommige gebieden de verkaveling voor zijn rekening genomen en voor het hele plan een grondballans tekening opgesteld.Deze transformaties zijn terug te vinden in het verkavelingpatroon van Westerdel. Aan de westzijde van het plan is een nieuw eilandenrijk opgenomen. De bebouwingsdichtheid op deze eilanden is lager dan op de grotere eilanden aan de oostzijde waardoor, in combinatie met het water, een geleidelijke overgang naar het landschap wordt verkregen.


Doordat Langedijk vroeger voor het grootste deel uit water bestond, is varen diep geworteld in de Langedijkse cultuur. Het plan voorziet dan ook in ruime mate in wonen en recreëren aan en op het water.


Het bijna 700 woningen tellende plan zal in verschillende fases worden uitgevoerd. Het plangebied is opgedeeld in een drietal deelgebieden:

- De Straatjes

- De Centrale Buurt

- De Eilanden


Op de website van het nieuwbouwplan is meer informatie te vinden aangaande de verschillende deelgebieden. www.westerdel-langedijk.nl